Werking

De ombudsdienst is een dienstverlening van het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen en staat open voor alle cursisten die een opleiding volgen in één van de centra en kandidaat-cursisten.

De ombudsdienst bemiddelt tussen de (kandidaat-)cursist en het centrum. Enkel klachten waarvoor de cursist of kandidaat-cursist al pogingen heeft gedaan naar het centrum op tot een oplossing te komen, worden door de ombudsdienst behandeld. Het gaat dus om een tweedelijnsdienst.
 
De dienstverlening van de ombudsdienst is gratis.
 
De klager heeft recht op:

 

Bij de aanmelding van de klacht zal de ombudsdienst in de eerste plaats luisteren en geeft hij de klager voldoende ruimte om de klacht goed te verwoorden en toe te lichten.

 

De ombudsdienst probeert het onderzoek en bemiddelingswerk in alle sereniteit uit te voeren.