Bestuur

Afgevaardigd bestuurder

Annelies Vanderheyden
 

Dagelijks Bestuur

Annelies Vanderheyden
Marty Hayen
Ineke Deckers
 
 

Raad van Bestuur

Voorzitter
Jan Van Broeckhoven - Centrum voor Basiseducatie Antwerpen

Ondervoorzitter en secretaris
Marleen Cassiers - Centrum voor Volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen

Penningmeester
Ad Doom - Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora
 
Leden
Koen De Pryck- Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen
Inge De Win - Centrum voor Volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs Antwerpen
Annemie Lybaert - Stedelijk Onderwijs
Greetje Coene - Centrum voor Volwassenenonderwijs Sopro
Luc De Vogelaere - Centrum voor Volwassenenonderwijs IVORAN
Karin Verweij- Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen
Nancy Tanghe - Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA provincie Antwerpen
Kathy De Winter- Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora
Bart De Naegel- I.M. vzw Volwassenenonderwijs LBC-NVK

 

Algemene vergadering

De Algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumbesturen: voorzitters en leden van de raden van bestuur van de scholengroepen, centrum directeurs en algemene directeurs van de scholengroepen.