Missie & visie

Visie

Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen wil in de regio Antwerpen-Kapellen kansen keren voor alle volwassenen met gelijk welke leervraag.
We creŽren treden naar succes.
Volwassenen ervaren in onze centra het belang, de meerwaarde maar ook het leerplezier van volwassenenonderwijs. Onze cursisten kunnen rekenen op een brede begeleiding bij hun leerloopbaan, waarbij we verder kijken dan enkel de mogelijkheden binnen het volwassenenonderwijs.

Deze visie vertaalt zich concreet in volgende speerpunten:
  • open, toegankelijk en veelzijdig
  • innovatief
  • participatief
  • ondernemend
  • kwalitatief
 
 

Missie

De leden van het consortium willen via krachtige samenwerking een passend, laagdrempelig en transparant opleidingsaanbod bieden voor elke volwassene met een leervraag.
Via het samenwerkingsverband stimuleren we onderlinge afstemming en bouwen we aan strategische partnerschappen.